La Rozo

Author: Alina Orlicka / Sur la monda libromerkato aperis interesa libreto, kiu estas kvazaǔ daǔrigo kaj bela, feliĉa fino de aventuroj de Eta Princo, heroo de la rakonto de A. de Saint Exupèry.,,La Rozo" de Alina Orlicka – estas penetrema kaj tre subtila esploro de virineco – oni havas la impreson, ke konsiderita estas ĉi tie ĉiu vorto, ĉiu penso. Ĝi estas rakonto pri la artoj elekti kaj dedcidi, sed antaǔ ĉio – ĝi estas bela rakonto pri vekiĝo kaj maturiĝo de sentimentoj.
 ,,La Rozo" de Alina Orlicka ricevis tre favorajn editajn recenzojn kaj aperis en kelkaj dulinvaj versioj, en kiuj pri literaturaj tradukoj el la pola originalo sin ŝarĝis: Maciej Pikuliński, David Nieto–Rasiński, Andrzej Kraszewski kaj la Aǔtorino mem.
  La Aǔtorino proponis al la legantoj originalan, forte pripensitan editan formon de la rakonto,ornamitan per bela grafiko kaj riĉigitan per ciferecigo sur disko CD kun bunta aktora interpreto en pollingva originala versio, substrekitan per muzikaj motivoj de la Rozo kaj Princo kaj Vento kaj kiel nomis la Aǔtorino montritan sur kovrio eldonciklon de sia verkado – ,,La Rozo"- instruas, amuzas kaj kortuŝas kaj invitas al legado!


                                                          
    ,,Róża" Aliny Orlickiej to ciekawa książeczka, która stanowi niejako dalszy ciąg            i piękne, szczęśliwe zakończenie  losów  Małego Księcia, bohatera opowiadania Antoine de Saint Exupèry'ego.
    "Róża" –  to  wnikliwe i  bardzo subtelne studium kobiecości... odnosi się wrażenie, że  wyważone jest  tu  każde słowo, każda myśl. To opowiadanie o sztuce dokonywania wyborów  i  podejmowania decyzji, ale przede wszystkim - to piękna opowieść o budzeniu się i dojrzewaniu uczuć.
    "Róża" Aliny Orlickiej otrzymała bardzo pochlebne recenzje wydawnicze i ukazała się w  kilku  wersjach   dwujęzycznych,  w  których   literackich   przekładów  z   polskiego oryginału  podjęli  się: Maciej  Pikuliński, David Nieto–Rasiński, Andrzej Kraszewski  i sama Autorka.
    Autorka zaproponowała czytelnikom oryginalną, mocno przemyślaną formę wydania opowiadania, opatrzonego piękną grafiką i wzbogaconą o nagranie płytowe z barwną interpretacją  samej  Autorki, która jest z zawodu aktorką -  podkreśloną  muzycznymi motywami Róży  i Księcia oraz Wiatru – jak nazwała Alina Orlicka podany na okładce cykl  wydawniczy  swojej  twórczości – ,,Róża" uczy, bawi  i wzrusza...  i  zaprasza do lektury!...

  / To fragment recenzji mojej książki /  

 Polityka prywatności: Informuję, że korzystam z tego serwisu jedynie prywatnie, to znaczy: zamieszczam tu tylko autobiografię  i moje dokonania twórcze ( w znaczeniu encyklopedycznym ), swoje przemyślenia i swoje utwory poetyckie pro publico bono, zastrzegając jednak respektowanie moich praw autorskich, zakazu kopiowania i wykorzystywania tych utworów w celach komercyjnych, przetwarzania w całości lub we fragmentach, publikowania, odtwarzania i plagiatu. Informuję, że nie kontaktuję się przez formularz kontaktowy, ani przez e-mail, ani w inny sposób z użytkownikami tego serwisu i tym samym nie zbieram żadnych danych osobowych odwiedzających tę stronę.